Overzicht boeken


4847 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
Feiten en herinneringen geschreven en verzameld ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de Ned. Herv. Kerk te Nieuw Vennep 1862-1962 €5,00 Bekijk
Dochters van O.L. vrouw van het H. Hart €5,00 Bekijk
Restauratie vijf hervormde kerken in de binnenstad van Utrecht jaarverslag 1979 1980 1981 nr 6 €4,00 Bekijk
Reinier van Arkel 500 jaar 26 november 1442-1942 €5,00 Bekijk
De hervormde kerk van Heemse een verslag van de historische ontwikkeling en de restauratie van het gebouw €5,00 Bekijk
Alles voor allen de congregatie der Gasthuiszusters van Breda €5,00 Bekijk
Het Bisschoppelijk Museum van ,s-Hertogenbosch 1933-1963 €5,00 Bekijk
150 jaar Congregatie van de Goddelijke Voorzienigheid €5,00 Bekijk
Het lijdensaltaar in de ST. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch €3,00 Bekijk
Publications de la société historique et archéologique dans le Limbourg tome CXVIII 1982 €5,00 Bekijk
Bossche Bouwstenen VI €5,00 Bekijk
De fraters 100 jaar in Maaseik 1851-1951 €8,00 Bekijk
Jaarboek van de Geschied-en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda De Oranje deel XXIIIboom €5,00 Bekijk
De evangelische Lutherse kerk Vaals 1737-1987 €5,00 Bekijk
Zuiderzeesteden Enkhuizen, Hoorn, Muiden en Harderwijk in de eerste helft van de negentiende eeuw €5,00 Bekijk
Regels voor wedstrijdzeilen 2017-2020 €5,00 Bekijk
Brancusi €4,00 Bekijk
Co Westerik aquarellen en tekeningen uit de periode 1986-2004 €3,00 Bekijk
Geschildert tot Leyden anno 1626 schilderijen, tekeningen en prenten van Van Goyen, de Heem, Lievens, Porcellis, Rembrandt e.a. €20,00 Bekijk
Gedenkbladen ter herinnering aan de feestelijke herdenking van het 300 jarig bestaan der Evangelisch Luthersche Gemeente te 's Gravenhage en van het 150 jarig bestaan van haar kerkgebouw op 13 en 17 december €10,00 Bekijk